Celebrate the Joy of Sharing

金莎
包裝設計、文件夾印刷及設計、品牌設計

為金莎宣傳活動做嘅紀念品設計。包括小禮物嘅包裝設計同文件夾印製,全部都係送俾KOL 嘅紀念品。

設計上沿用返金莎本身嘅品牌顏色—金色同啡色作為包裝盒同文件夾設計嘅主色,加埋啞面質材作為印刷物料,彰顯品牌高貴時尚嘅個性。