Feel Walking, Feel Comfortable

Mizuno
平面廣告,宣傳海報設計,燈箱廣告,廣告牌

Mizuno 香港分店嘅燈箱海報設計。

成張宣傳海報嘅設計係運用咗自由同立體空間作為設計元素,令受眾望落已經感受到對鞋嘅舒適,令人聯想到成個Mizuno Walking Shoes 系列係輕鬆舒服活動自如,著咗好似無著一樣。