Mizuno 燈箱廣告設計

設計方案

呢個係 Mizuno 香港分店嘅燈箱海報設計。成張宣傳海報嘅設計係運用咗自由同立體空間作為設計元素,令受眾望落已經感受到對鞋嘅舒適,令人聯想到成個 Mizuno Walking Shoes 系列係輕鬆舒服活動自如,著咗好似無著一樣。

客戶

Mizuno

設計服務

平面廣告,宣傳海報設計,燈箱廣告,廣告牌