Octavium 餐廳網頁設計

設計方案

Octavium 坐落喺中環德輔道中,係一間米芝蓮二星嘅高級意大利餐廳。餐廳內嘅裝修格局用咗啡紅色嘅餐椅、杏色嘅粗糙牆身、泛黃嘅燈光,營造出高級簡約嘅感覺。我哋就住餐廳嘅室內環境、氣氛同埋logo嘅顏色,為佢哋設計左一個適合佢哋品牌嘅網頁設計,令食客喺喺睇呢個網頁嘅時候都感受到呢間餐廳嘅氣氛,見到餐廳對食物嘅執著同理念。設計師貫徹左簡約風格,網頁設計以白色為主,配合精緻嘅食物相片,以少量啡紅色作為文字標題,令品牌顏色得以突出,亦唔會令人有疲倦感。

客戶

Octavium

設計服務

網頁設計,公司網頁